พระเยซูรักคุณ สุขสันต์วันแห่งความรัก

 

"ไม่มีผู้ใดมีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ คือการที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายของตน" ยอห์น 15:13

 

ความรักแบบ AGAPE (อากาเป้) คือ ความรักแบบพระเจ้า

 

เป็นรักที่-บริสุทธิ์

 

เป็นรักที่-ไม่มีเงื่อนไข

 

เป็นรักที่-ไม่หวังสิ่งตอบแทน

 

เป็นรักที่-ให้คุณค่าผู้อื่น

 

เป็นรักที่-เห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่น

 

เป็นรักที่-เสียสละ